Kosten

Behandeling bij Praktijk Spuijbroek wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed indien u een geldige verwijzing van uw huisarts voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg heeft. Houdt u wel rekening met het Eigen Risico van uw verzekering. De tarieven kunt u vinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de site van de consumentenbond vind u een overzicht van zorgverzekeraars.

Praktijk Spuijbroek heeft voor 2019 contracten afgesloten met de volgende koepelorganisaties ⁄ zorgverzekeraars:

  • Zilveren Kruis Achmea
  • DSW, ASR
  • VGZ
  • Caresq
  • Zorg en Zekerheid, ENO, ONVZ
  • CZ

Voor verzekerden van bovenstaande maatschappijen betekent dit dat behandeling (met DBC− startdatum in 2019) bij Praktijk Spuijbroek volledig wordt vergoed, en dat de verzekering direct uitbetaalt aan Praktijk Spuijbroek.

Geen contract is afgesloten met:

  • Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, Azivo, PMA)

Voor verzekerden van Menzis met een Naturapolis betekent dit dat behandeling (met DBC− startdatum in 2019) bij Praktijk Spuijbroek niet volledig wordt vergoed. Met een Restitutiepolis is er wel sprake van een volledige vergoeding. Zowel met een Natura- als met een Restitutiepolis moet u zelf de rekening eerst aan Praktijk Spuijbroek betalen, en kunt u deze kosten later declareren bij Menzis.


Afspraak afzeggen

Een gemaakte afspraak kan kosteloos tot 24 uur van te voren worden afgezegd (telefonisch, voicemail, sms, of e-mail). Als een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten volledig in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.