Kosten

Behandeling bij Praktijk Spuijbroek wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed indien u een geldige verwijzing van uw huisarts voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg heeft. Houdt u wel rekening met het Eigen Risico van uw verzekering. De tarieven kunt u vinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de site van de consumentenbond vind u een overzicht van zorgverzekeraars.

Praktijk Spuijbroek heeft voor 2021 contracten afgesloten met de volgende koepelorganisaties ⁄ zorgverzekeraars

Voor verzekerden van bovenstaande maatschappijen betekent dit dat behandeling (met DBC−startdatum in 2021) bij Praktijk Spuijbroek volledig wordt vergoed, en dat de verzekering direct uitbetaalt aan Praktijk Spuijbroek.

Voor verzekerden van maatschappijen waar Praktijk Spuijbroek geen contract mee heeft betekent dit het volgende:

  • Bij een Naturapolis wordt een behandeling (met DBC−startdatum in 2021) bij Praktijk Spuijbroek niet volledig vergoed.
  • Bij een Restitutiepolis is er wel sprake van een volledige vergoeding.
Zowel bij een Natura- als bij een Restitutiepolis dient u zelf de rekening eerst aan Praktijk Spuijbroek te betalen, en kunt u deze kosten later declareren bij uw verzekeringsmaatschappij.


Afspraak afzeggen

Een gemaakte afspraak kan kosteloos tot 24 uur van te voren worden afgezegd (telefonisch, voicemail, sms, of e-mail). Als een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten volledig in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.